Üzleti intelligencia

 

Tartalomjegyzék:

Bevezetés

A gazdaság informatikai szolgáltatás bemutatása

Értékesítés

Értékesítési terv készítése

Értékesítési csatorna elemzése

Költségelemzés

Költségnemek kontírozása

Az ABC módszer szemléltetése

Az ABC költségelemzési módszer bemutatása (áttekintő leírás)

Az ABC eljárás (részletes leírás)

Értékesítési csatornaköltségek és veszteségek elemzése (ABC mintapélda)

Az ABC módszer bevezetése

 

ABM csoport

ABM csoport létrehozása

 

Bevezetés

 

A 2000-es évek elején a KKV szektorban is befejeződött a vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetése és elkezdődött a kontrolling szemléletmód alkalmazása. Mára ez a folyamat a magyar fejlesztésű ERP rendszerek cseréjével folytatódik, így a hazai fejlesztésű ERP rendszereket lassan felváltják a nemzetközi normákat támogató rendszerek. A másik meghatározó folyamat az Üzleti Intelligencia (BI) eszközök használatának széleskörű terjedése.

A KKV szektor nem versenyezhet a nagy cégekkel, akik az üzleti intelligencia alkalmazására erre a célra szakosodott stratégiai elemző csoportokat tudnak felállítani, de annak nincs akadálya, hogy operatív szinten a gazdaságelemzés a KKV-k körében is alaptevékenységgé váljon.

A BI eszközök bevezetésével arra nyílik lehetőség, hogy a pénzügyi kontrollinghoz hasonló elemző-ellenőrző tevékenységet az összes szakterületre kiterjesszük.

Ez természetesen megköveteli  a gazdaságelemzéshez szükséges és arra alkalmas cégvezetési rendszer létezését, de szükség van a befogadásra képes szervezeti háttérre is. Alapvető elvárás, hogy a BI egyértelműen kimutatható üzleti előnyöket biztosítson és a bevezetés költségei hamar megtérüljenek.

 

Ugyanúgy ahogy a kontrolling bevezetése sem informatikai kérdés volt a BI bevezetése sem az. Az informatika csak egy eszköz, de az előnyöket mindig az új szemlélet hozza. A BI eszközökkel egy olyan új rendkívül flexibilis feltáró és ellenőrző rendszerhez jutunk, amely lehetővé teszi a cég működésének a pontos megismerését, a működési zavarok  és a potenciális lehetőségek felismerését.

Tényleges üzleti előnyhöz csak akkor jut a cég, ha képes a feltárt zavarokat megszüntetni és a potenciális lehetőségeket kihasználni. Ez pedig vezetési és szervezési kérdés.

 

Addig amíg a cégvezetési vagy kontrolling rendszer beruházása, egy szolgáltatás megrendelése egyszerű árkérdés - ezért olcsó, addig az innovatív cégszervezet kialakítása nem pénzkérdés. Az Üzleti Intelligencia bevezetésének első lépése pontosan ezért előadásokból áll, ahol kimondottan a valós életből vett példákon keresztül bemutatjuk az BI üzleti előnyeit. Szükség van olyan előadás is, amely a BI használatát mutatja be. Itt azt szemléltetjük, hogy melyen eszközökkel találkozik a felhasználó munkája során. Ezen az előadáson a felhasználó igénye és a szükséges feltételek biztosítása esetén a felhasználó saját adatain mutatjuk be az üzleti intelligencia szolgáltatás lehetőségeit. Ez nagyban hozzásegíti a hallgatóságot, hogy kellő mélységben áttekintse a BI által nyújtotta előnyöket. Ezt követően elengedhetetlen fontosságú az adatbázis - az adatok - minőségellenőrzése. Nem szabad meglepődni azon, hogy ez az audit számos rögzítési, értelmezési és szervezeti hibára is rámutathat.

 

A szolgáltatás bevezetését a KKV szektorban az teszi lehetővé, hogy már a standard szerverek is képesek a feladat ellátására és az alkalmazói programok jelentősebb része által használt adatbázis kezelő - az SQL 2005 ill. SQL 2008 - már beépítve tartalmazza az üzleti intelligencia eszközöket. A KKV szintű alkalmazás másik jelleghzetéssége, hogy a KKV körben nem készülünk adattárházak létrehozására és adatbányászatra, mert a kis és középvállalkozások ezeknek az eszközöknek az eredményeivel nem tudnak élni, ugyanakkor ezek nagyon költségigényesek (minimum egy tízes faktor).

Amit a BI eszközökből jól lehet használni az az on-line elemzést (Drill Down kimutatások) és az interneten is elérhető teljesítménymutatók.

 

Tekintettel a feladat összetett voltára a BI bevezetését egy olyan projektnek tekintjük, amelyben a technikai feltételek kialakítása csak egy alaptevékenység. Amit ezen túlmenően vállalunk az az informatikai és kontrolling tevékenység összehangolása, ill. ezeknek a tevékenységeknek a támogatása. Sőt projekt időtartalma alatt a szükséges vezetői döntések előkészítéséhez biztosítjuk az elemző tevékenységet valamint segítséget nyújtunk az átszervezési folyamatok menedzselésében is.

A BI bevezetését mindig egy ingyenes pilot projekttel kezdjük. A pilot projektben az eszközöket is biztosítjuk.

A folyamat egyébként pályázatképes.

 

 

A kulcs az egyszerű kezelhetőség

 

Ebben a videóban azt mutatjuk be, hogy  ilyen megdöbbentően egyszerű az üzleti intelligencia eszközrendszerének a kezelése. Ez nagyon fontos szempont mert nem engedhető meg, hogy az egyébként is nagy figyelmet igénylő elemző tevékenység mellett kezelési problémákkal terheljük az elemzőt. A bemutatott elemzés a kimenőszámlán alapszik ezért „Számlakockának” nevezzük a vizsgálatok alapját jelentő strukturált adathalmazt. A bemutatóban kiindulunk sok év árbevételéből, majd leszűkítjük egy tetszőleges évre és megnézzük annak havi bontását, tovább fúrva az adatokban megnézzük hogy melyik partnernek milyen számlákat állítottunk ki, azokon milyen tételek szerepelnek és milyen mennyiségben. Azaz sok év összegzett árbevételéből kiindulva egy partner egy számláján található egy termék áráig és mennyiségéig fúrunk le.

Megnézzük melyik vevőnek ki a területi képviselője, milyen termékcsoportokban értékesített a vevőnek és milyen sikerrel, majd megnézzük, hogy egy terméknek ki a Brand menedzsere és hogyan végzi a munkáját. És minderről egy kattintással készítünk egy grafikont.

Azt kell felismerni, hogy szinte minden nézetből elemezhető az értékesítés és ez a technika a KKV szektorban is könnyedén alkalmazható.

 

 

 

Teljesítménymutatók a KKV szektorban

 

A teljesítménymutatók célja, hogy legyen egy olyan információs felületünk, amelyre rápillantva azonnal tudjuk, hogy a terveknek megfelelően haladunk-e vagy sem. Ez lehetővé teszi, hogy csak akkor kelljen elmélyednünk a pillanatnyi helyzetben ha valami zavart észlelünk. Azt az adatábrázolási formát amely azt lehetővé teszi nevezzük fő teljesítménymutató rendszernek (szaknyelvben: KPI).  A teljesítménymutatók egy struktúrát alkotnak, mert egészen más igényt kell kielégíteni a felső vezetés esetén, a szakterületi vezetés esetén és a végrehajtási szinten.

Az ismertetésben található kimutatások készítését videón is bemutatjuk.

Teljesítménymutatók-1

 

Teljesítménymutatók megtervezése

 

A teljesítménymutatók bevezetése egy pozitív divatjelenség, amely a technikai háttér egyszerűsége miatt terjedt el.. Ennek eredményeképpen azonban hajlamossá váltunk a teljesítményértékelés elméletének az elhanyagolására.

Idézzük most fel a legfontosabb folyamatokat, amit tervezésnél figyelembe kell venni.

Teljesítménymutatók-2

 

 

Az on-line elemző környezet kialakítása

 

Ebben a részben magát az elemző környezete tekintjük át, kitérve arra, hogy miért lehet nagyságrenddel olcsóbb on-line elemzési szolgáltatást kiépíteni a KKV szegmensben.

Az anyag az Üzleti Intelligencia előadásból mutat be egy részletet.

 

Az adatok minősítése, adattisztítás

Még mielőtt hozzálátnánk az on-line analízishez ill. a teljesítménymutatók összeállításához meg kell néznünk, hogy az adatok alkalmasak-e erre a célra. Az adattisztítás azért érdemel kiemelkedő figyelmet, mert a cég működésére lehet belőle következtetni és olyan mély információkhoz lehet jutni, ami egyéb eljárással nagyon költséges lenne. A tisztításnál egy összefoglaló jelentésből indulunk ki, amely megmutatja az adatok feltárható hibáit, amelyek általában messze túlmutatnak magukon. Ha rossz adatminőséget találunk, akkor nem tanácsoljuk a teljesítménymutatók bevezetését, de ekkor is érdemes az on-line elemzési környezetet kialakítani. Ekkor azonban nem a versenyelőny megszerzése a cél, hanem a rend kialakítása.

Az anyaghoz videó is tartozik.

Az adattisztítás és az eredmények értékelése

         

 


Interneten közzétett riportok készítése

 

Az informatikai szolgáltatás egyik kiemelt feladata az adatok közzététele, ugyanis az értékteremtési folyamat nem ér véget a vállalat határainál. Alapvetően fontos annak a helyzetnek az kialakítása, hogy minden felhasználó érje el a munkájához szükséges adatokat, függetlenül attól, hogy az irodában, egy telephelyen, otthon, vagy éppen egy ügyfélnél tartózkodik. Hasonló igényt támaszthatnak az ügyfelek is, ezért ésszerű annak biztosítása, hogy állandó partnereink a közös tevékenységhez tartozó adatokat bármikor saját telephelyükről is elérhessék, hiszen az értékképzésnek a beszállítók és a vevők is alapvető szereplői.

A korszerű cégvezetési rendszerek ezeket a lehetőségeket tartalmazzák, de ilyen szoftverekkel nem rendelkező cégek részére is számos olyan elemző és riportkészítő rendszer létezik, amely a riportok internetes megjelenését alapszolgáltatásként biztosítja, mégpedig úgy, hogy a tárolt adatok WEB programozás nélkül is elérhetőek az Interneten. Ez mára egy biztonságos, humán erőforrás-kímélő eljárássá vált, sőt ezek a megoldások rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy nem kell a céget a vezetési rendszerhez igazítani. A technológia már annyira kiforrott, hogy a feltételek kialakítása után az adatok publikálása gyakorlatilag nagy szabadsággal rendelkező jelentéstervezéssé egyszerűsödött.

A módszer azt is lehetővé teszi, hogy egy esemény  bekövetkezéséről (számla vagy szállítólevél befogadása ill. kiállítása, készletek alakulása, határidők lejárása, stb.) automatikus WEB vagy e-Mail jelentés készüljön.
Interneten publikált riportok készítése

 

Üzleti intelligencia projektek indítása

 

Az MS SQL szerverek részét képező MS SSAS-SSRS szervereken alapuló gazdaságelemzési környezet létrehozása informatikai feladat, amelynek folyamatos üzemeltetése lehet informatikusi, de lehet kontroller feladat is.

A rendszer felállítása azonban meglehetősen kockázatos, ha az informatikusnak nincs kellő áttekintése a megbízó gazdasági tevékenysége felett. Ez különösen akkor kritikus, ha nincs erős kontrolling. Ennek a "hozzáértésnek" a mélysége természetesen csak olyan, hogy pontosan értenie kell a megbízó tevékenységének a lényegét.

Ezért célszerű egy olyan áttekintő anyag létrehozásával kezdeni az együttműködést, amely mellett ki lehet alakítani a közös gondolkodást.

Az alábbiakban egy ilyen indító anyagot mutatok be.

 

 

 

Az adatbányászat gyakorlati alkalmazása


Az SQL 2005/2008-as adatbázis kezelő tartalmaz egy eszközt az adatbányászati feladatok támogatására. Az adatbányászat esetén azért már van némi probléma. Ennek van egy olyan területe, amelyik még viszonylag könnyen kezelhető, tehát hozzárendelhető a rendszerüzemeltetési szolgáltatások köréhez és tekinthető még standard kontrollig feladatnak is. Az adatbányászat másik része (pl. idősor elemzések) olyan jelentős matematikai és gazdaságelemző ismeretet igényel, amelynek sikeres használata, már kifejezetten erre képzett szakszemélyzetet igényel. Pontosan ezért az adatbányászatnak ezzel részével az informatikai szolgáltatások keretében nem foglakozunk.
Az adatbányászatnak az a célkitűzése, hogy az adatokban benne rejlő, de explicit módon nem elérhető ismereteket a cég erőforrásai közé emelhessük azáltal, hogy olyan új információkat szintetizálunk a meglévő adatokból, aminek piaci értéke van.
Miután ezt a cikksorozatot arra szántuk, a gazdaságelemzés irányába invitáljuk a magyar cégek vezetőit, ezért az adatbányászat esetében is meglehetősen érdekes valós példákat mutatunk be.
Az adatbányászat gyakorlati felhasználása
 

 

Költséggazdálkodás

 

Bevezetés.

Az első részben áttekintjük a költséggazdálkodás alapkérdését, a modell alkotás szükségszerűségét, a modellek problémáit és kialakítjuk a többdimenziós kontírozási kódot.

Bevezetés a költséggazdálkodásba.

 

 

Költségnemek kontírozása

Költséggazdálkodás-2

 

Ebben a fejezetben a költségnemek kontírozására támaszkodva egy valós arányú de felismerhetetlenre torzított adatbázis segítségével azt mutatjuk be, hogy a BI bevezetését megelőző ingyenesen végzett felmérésben, körülbelül milyen mélységig jutunk le és mennyire tárható fel a működés.

Célunk annak megmutatása, hogy az informatika legfontosabb feladata a gazdálkodás közvetlen támogatása, a hibák feltárása és az újraszervezés elősegítése.

Költségnemek kontírozása.

 

 

Vezetői kimutatások

 

Ezek a vezetői kimutatások olyan egyszerű on-line analízissel készült riportok, amelyeket a cég igényeinek megfelelően állítottunk össze. A riport az ERP rendszer adatain és külső adatforrásokon alapul, de független magától az ERP rendszertől. A kimutatások Excel táblákban jelennek meg, ennek megfelelően prezentáció is egyszerűen készíthető belőle.

A vezetői kimutatásokat mind tartalmában mind formájában a konkrét igényekhez alakítjuk ki.

Vezetői kimutatások

 

     YouTube-ról (HD - 14 perc)                                                                                    

  Letöltve (avi - 1024*768, 44100 KHz 30Fr/s, 225 MB, 14 perc)                      

 

  Ajánlott lejátszó(.exe) Ajánlott lejátszó(.ex_)

 

 

Értékesítési terv készítése

Értékesítési tervet igen sokféleképpen lehet készíteni. Most arra látunk egy példát, hogyan lehet készíteni értékesítési tervet elemi eszközökkel, pusztán a meglévő adatbázisra és az Üzleti Intelligencia szolgáltatásokra támaszkodva. A terv készítésénél Top-Down eljárást alkalmaztunk, de alapértelmezésben jelent meg a Down-Top kiterjesztés is. A bemutatott eljárás bármely lépése kihagyható, ill. gyakorlatilag tetszőlegesen módosítható.

A bemutatott eljárással a 26 értékesítőre, öt termékkategóriára, a havi szintre lebontott 1500 tervezési pontot tartalmazó értékesítési terv elkészítése hozzávetőleg 3 órát igényelt.

A bemutatott eljárás ERP független.

Értékesítési terv készítése

 

A következő videó azt mutatja be, hogy történik mindez a gyakorlatban.

                                   YouTube-ról (HD - 13 perc)                           

 

 Letöltve (avi és av_- 1024*768, 44100 KHz 30Fr/s, 550 MB)               

             Lényegesen jobb minőségű mint a YouTube.

                                                            Letöltés után az av_ kiterjesztést át kell nevezni avi-ra

 

 

 

Az ABC eljárás részletes bemutatása

Költséggazdálkodás-3

 

Az Activity Based Costing módszer egy olyan eljárás amely lehetővé teszi, hogy az önköltséget 5-30 %-al pontosabban tudjuk megállapítani, mint a a hagyományos megoldásokban. Ezt a módszert implementáltuk az Üzleti Intelligencia eszközrendszerén és terjesztettük ki oly módon, hogy alkalmas legyen a teljes körű költségelemzésre is.

A bemutatott eljárás ERP független.

Az ABC eljárás részletes bemutatása

 

 

 

Értékesítési csatorna elemzése

Költséggazdálkodás-4

 

A bemutatott példa torzításmentesen mutat egy valós esetet. A költség és számlázási adatokat egy MS-SQL ERP rendszerből, a látogatási adatokat pedig egy piaci célszoftver MS-SQL adatbázisából kaptuk. A vizsgálatok és az ábrák az MS SQL on-line analízisével készültek. A bemutatott eset arra jó példa, hogy már egy egyszerű kis vizsgálattal is milyen megdöbbentő képet kapunk egy cég valóságos működéséről. Lehetetlen nem észrevenni, hogy a gazdaságelemzés elmulasztása mekkora kárt okozhat egy cégnek.

Értékesítési csatorna elemzései példa.

 

 

 

 

A tevékenység-alapú költségelemzési módszer bemutatása

Költséggazdálkodás-6

 

A KKV-szektor nagy hendikepje, hogy még nem alakult ki a tudatos költségelemzés iránti igény, aminek okai között az alulfinanszírozottság, az infrastruktúra hiányossága éppúgy szerepet játszik, mint a korszerű ERP független költségelemzési módszer hiánya. Ebben a cikkben a korszerűnek nevezhető ABC költségelemzési módszert és egy üzleti intelligencián alapuló megoldást mutatunk be.

A bemutatott eljárás ERP független.

Az ABC eljárás összefoglalása

 

 

 

Értékesítési csatornaköltségek és veszteségek elemzése

 Költséggazdálkodás-7

 

A cikk célja, hogy az értékesítési csatornaköltségek segítségével bemutassuk az ületi intelligencia rendszer segítségével megvalósított ABC eljárás kialakítását és konkrét működtetését.

Az ABC (Activity Based Costing) elemzés bevezetése öt nagy fázisra bontható:

  1. A célkitűzés megfogalmazása és a modell felállítása.

  2. Az erőforrások feltárása és a költségnemek összerendelése az erőforrásokkal.

  3. A tevékenységek meghatározása és az erőforrásköltség átvezetése a tevékenységekre.

  4. A költségviselők feltárása és a tevékenységköltség felosztása a költségviselőkre.

  5. Az on-line elemzés.

Természetesen választhattunk volna bármilyen más működési területet de a végcél szempontjából mindegy, hogy mit választunk.

Az ABC eljárás - modell alkotás és mintapélda

 

Az ABC módszer szemléltetése

 

Szinte minden előadáson és „szemináriumon” felmerült az a kérdés, hogy az ABC módszer mennyire alkalmazható a gyakorlatban. Aztán azt is észre kellett venni, hogy vélt bonyolultsága mekkora riadalmat kelt.

Most foglakozzunk ezekkel a kérdésekkel.

 

 

Az ABC módszer bevezetése

 

A szektor speciális igényéhez illeszkedve kidolgoztunk egy új termékcsoportot, amely lehetővé teszi, hogy az ABC (Activity Based Costing) technikát fokozatosan, olcsón és cég teherbíró képességéhez illeszkedően vezessük be.

 

Az ABC módszer bevezetését négy nagy feladatra bontottuk, amelyek mindegyike önálló értéket hordoz. A szakaszos bevezetés ugyanazt az eredményt éri el, mintha egy munkafolyamatban történt volna a bevezetés, de kedvezőbb a finanszírozása és fájdalom mentesebb a bevezetése, mert a feltárásokra, a gazdálkodási és működési fegyelem beépülésére több idő áll rendelkezésre.

 

Az első lépésben a hardver, szoftver és elemző környezetet hozzuk létre oly módon hogy a a meglévő adatokra alkalmazzuk az üzleti intelligencia eljárásokat. A szakasz feladata az adatok átvétele, tisztítása, a hibák feltárása után  a főkönyvön és szakterületi analitikákon alapuló elemző környezet létrehozása.

 

Az alábbi klipben magát az eszközt mutatjuk be, a példák a főkönyvi könyvelés és a számlázások területéről származnak. A kliphez egy gyakorlóanyag is tartozik így a bemutatott eljárás egyénileg ki is próbálható.

A szolgáltatás és a bevezetés kicsit részletesebb bemutatása

 

                   YouTube-ról (HD - 13 perc)                           

 

  

                                              Letöltve (avi és av_- 1024*768, 44100 KHz 30Fr/s, 721MB)

                                              Lényegesen jobb minőségű mint a YouTube.

                                              Letöltés után az av_ kiterjesztést át kell nevezni avi-ra

 

  Ajánlott lejátszó(.exe) Ajánlott lejátszó(.ex_)

   Help

 

 

 

 

A második lépésben az erőforrások feltárása, a főkönyvi számok leképezése az erőforrásokra és az erőforrás alapú kontírozás bevezetéséhez szükséges költséghelyek kialakítása történik meg.

 

A harmadik lépés a tevékenységek feltárása, rangsorolása és az erőforrásköltségek elosztása a tevékenységek között, de ennek a szakasznak a része a tevékenységekhez tartozó teljesítmények felmérése is. A szakasz végén meg tudjuk mondani, hogy cég tevékenységeinek milyen költségvetülete van, elemezhetjük tevékenységköltségek az összetételét és keletkezésének okait.

 

A negyedik szakasz a költségviselők feltárása és a tevékenységek hozzárendelése a költségviselőkhöz, a termékeken és a szolgáltatásokon kívül ide soroljuk a termékek és a cég fenntartására fordított költségek viselőjét, a termékek és szolgáltatások piacra hozatalához szükséges csatorna költségeket és a belső szolgáltatások (könyvelés, informatika, stb.) költségeit. A szakasz végeztével jól értékelhető és a szokásosnál sokkal pontosabb önköltség áll rendelkezésre, továbbá a piaccal összehasonlíthatóvá válnak a belső szolgáltatások is.

 

 

ABM csoport létrehozása

 

Az Activity Based Costing egy jó, a gyakorlatban is működőképes eljárás, amely cégvezetési elvként is használható. Ezt a vezetési módszert nevezhetjük Activity Based Management néven. A feladat az összetettsége folytán együttműködést is igényelhet, ezért az ABC szakterülethez kapcsolódó tudással rendelkező szakembereket és cégeket valamint a tevékenység alapú vezetést használni kívánó felhasználókból szeretnénk egy csoportot kialakítani.

ABM csoport létrehozása

 

 

A gazdaság informatikai szolgáltatás bemutatása

 

A szolgáltatás célja, hogy a megbízó részére egy olyan korszerű, magas színvonalú elemzési eszközrendszert készítsünk és üzemeltessünk, amely hozzásegíti a működési hibák feltárásához és a jobb üzleti eredmények eléréséhez.

A rendszer elméleti hátterét az Activity Based Costing költségelemzési módszer ill. az Activity Based Managing cégvezetés filozófia adja, a megvalósítás pedig az Microsoft üzleti intelligencia szolgáltatásain nyugszik. A szolgáltatás része az adatok kezelése, az eszközpark biztosítása, a folyamatok újraszervezése és a vezetői kimutatások készítése.

A rendszer a megrendelő igényéhez illeszkedik, adatait a meglévő ERP, bérszámfejtési, értékesítési, CRM, stb. rendszerből kapja, de attól teljesen függetlenül működik.

A gazdaság informatikai szolgáltatás bemutatása

 

 

         Kupán Károly

Kupan.Karoly@BI-Control.hu

 

Vissza a lap tetejére