Cégismertető

A 23 éve működő vállalkozás 2013.01.01-től működik BI-Control LTD néven.

 

A Karádi Informatikai Kft-t az 1990. óta sikeresen működő DIAMOND Szoftver- stúdió tulajdonosai hozták létre azzal a nem titkolt céllal, hogy meglévő szolgáltatásaikat - úgymint: szoftver-fejlesztés, szoftver minőségellenőrzés, szoftvertelepítés, szoftver szakértés, beruházási tanácsadás - egészítsék ki a hardver tevékenységekkel. Cégünk vezető munkatársai már 1983. óta foglalkoznak informatikai rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével. Az évek során nagy tapasztalatot halmoztunk fel informatikai rendszerek üzembeállítását megelőző felmérések készítése, feladatmegfogalmazások, rendszerek tervezése és kivitelezése és minőségbiztosítása terén. Munkatársaink a témakör bejegyzett szakértői, akik a szakértői tevékenységet aktívan gyakorolják, így szükség esetén vitás kérdésekben állásfoglalással és tanácsadással is rendelkezésükre állnak.

A profil szűkítése után 2009-től UnitedIT néven működtünk, majd 2013-tól székhelyünket Londonba helyeztünk:

145-157. St John Street London, EC1V 4PW United Kingdom  R.N: 08250077

               Elérhetőség: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. 3.em.5.

           E-mail: Kupan.Karoly@bi-control.hu  WEB: www.bi-control.hu

                                             Tel: +36-20 264-75-14

 

Korai referenciamunkáink többsége termelővállalatoknál volt, így a termelésirányítás és termelésszervezés terén már több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk. Rendszeresen vettünk részt - meghívott előadóként - a Faipari, Textil-ipari, Bőripari Tudományos Egyesületek szervezésében információtechnológiával kapcsolatos előadásokon. Elsősorban hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszünk, és az ilyen sikereinkre vagyunk büszkék. A Bau Möbel Rt-nél telepített cégvezetési és termelésirányítási rendszerünk 1983. óta működik. (Ez alatt az idő alatt [14 év!] öt igazgató-, hat főkönyvelő- és egy rendszerváltás is volt!) Eddigi tevékenységünk legjelentősebb sikereként értékeljük, hogy a Soproni Faipari Egyetem diákjai által alapított Öreg Fás Diákok Egyesülete a Karádi Kft. tulajdonosait "tiszteletbeli fásokká" választotta.

 

Ennek az időszaknak legjelentősebb referenciamunkái:

 

Ferunion KKV.

Fuvarszámlázási rendszer felmérés + kivitelezés

Bau Möbel Rt.

Termelésirányítási rendszerfejlesztés, üzemeltetés

Kanizsa Bútorgyár

Termelésirányítási rendszer üzembeállítása

LUWA GmbH.

Termelésirányítási rendszer üzembeállítása

Bácsfa Kft.

Termelésirányítási rendszerelemzés

GE Tungsram

Számítástechnikai beruházási terv

Gardénia Csipkefüggönygyár

Fejlesztési terv

 

 

A 90-es évek elején a gazdasági élet változásai nem kedveztek a termelő vállalatoknak, volt olyan partnerünk ahonnan 1200 munkatársat bocsátottak el, így a fő tevékenységünk áthelyeződött az államigazgatási és költségvetési szférában végzett szakértői, tanácsadói területre. Munkáink során elköteleztük magunkat a projekt tevékenység mellett, és tudatosan elfogadtuk a kormányközi informatikai bizottság ajánlását: a PRINCE projektszervezési és az SSADM analizálási és fejlesztési módszertant.

 

Ezen időszak legjelentősebb referenciamunkái:

Igazságügyi Minisztérium

A megyei bíróságokon és cégbíróságon az országos hatáskörű számítástechnikai beruházások szakmai és gazdasági felülvizsgálata

Belügyminisztérium

Az 1994-es parlamenti választási rendszer egységes fejlesztési technológiájának elkészítése

Gödöllői Bíróság

Igazságügyi szakértés

Kecskeméti Bíróság

Igazságügyi szakértés

Villért Rt.

Igazságügyi tanácsadás

Munkaügyi Minisztérium

Világbanki tenderértékelés (5 millió ECU)

Szegedi Közlekedési Vállalat

Vezetői információs és controlling-rendszer, beruházás előkészítő átvilágítás, elemzés és pályázatkiírás

 

Az évek során felhalmozott szervezési, fejlesztési és minőségellenőrzési tapasztalatok (éveken keresztül részt vettünk a KÁF [Kiváló Áruk Fóruma] szoftverminősítő bizottságának munkájában) törvényszerűen vezettek el az ISO-9000 minőségbiztosítási rendszerek tanulmányozásához. Ez irányú tapasztalatainkat adtuk közre a II. Magyar Minőségi Hét konferencia szoftver szekciójának egyik előadásában.

 

A KARÁDI Informatikai Kft. megalakításával cégünk kiterjesztette tevékenységét a partnerek informatikai, beruházási és szerviz igényének a kielégítésére korábbi tevékenységeink megtartása mellett.

 

Az 1996-1999. időszak főbb referenciái:

Sopronkőhidai Börtön és Fegyház Termelésirányítási rendszer
Antik Design s.a.r.l. Termelésirányítási rendszer
GLOBAL Kábeltelevízió Kft. Válságmenedzselés
MOL Rt. Szoftvertesztelés
MOL Rt. Fuvarszervezési rendszerterv készítés
Pannonvíz Rt. Szervezetelemzési tanácsadás
Tecnicredito Pénzügyi Rt. Teljekörű hardver és szoftverszállítás, átalánydíjas hardverkarbantartás
MATÁV Y2000 hardver technológia auditálása
MATÁV Informatikai szervezetépítési tanácsadás
Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet Hardverauditálás
Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet Egyedi fejlesztésű banki célszoftver-rendszerek tesztelése és minősítése
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. Szoftverminősítés
Magyar Posta Technológia auditálás, tanácsadás. Cégünket érte az a megtisztelő felkérés, hogy vizsgálja felül a Posta levélfeldolgozó rendszerének hardverét és szoftverét. Az integrált rendszer kb. 30 egyprocesszoros ipari számítógépet, két 8 processzoros számítógépet, számos beágyazott számítógépet és egy tucatnyi vezérlő és feldolgozó programot tartalmaz
VEIKI Rt. HP beruházás
Fémfeldolgozó Rt. HP beruházás
FÖSZI Fővárosi Önkormányzat Rendszer-szakértés, szoftverszervezési és tervezési tanácsadás.

 

2001-től kezdődően alaptevékenységünket kiegészítettük az informatikai rendszerek üzemeltetésével. Meggyőződésünk, hogy széles körben elterjed az erőforrás kihelyezés (outsourcing) technika, amely során a belső informatikai tevékenységet egyre nagyobb arányban látják el, az erre szakosodott cégek. A rendszerek teljes körű üzemeltetését egy SLA (Service Level Agreement) révén alaptevékenységekig lebontott és részletesen technologizált eljárás alapján végezzük, tökéletesen nyilvántartva az üzemeltetési (hardver, szoftver és humán) adatokat, a bekövetkezett és tervezett rendszer eseményeket. A tevékenység ellenőrzésére és irányítására egy önálló nyilvántartási rendszert fejlesztettünk ki, amely minden szóra érdemes munkáról jelentést készít, elkészíti a rendszeres és eseti beszámolókat, figyeli a felhasználói szokások változását nyilvántartja és elemzi a reakcióidőket.

 

Az outsourcing tevékenység főbb referenciái:

Tecnicredito Pénzügyi Rt.

Teljekörű hardver és szoftverszállítás, átalánydíjas hardverkarbantartás, üzemeltetési tanácsadás

Fémfeldolgozó Rt.

Teljeskörű üzemeltetés

Reckitt Benckiser Kft.

Teljeskörű üzemeltetés

 

Az új kihívások

Európa teljesen új helyzetet teremtett a magyar informatikai piacon is. A változások egy része kívánatos és jó, de jelentős részük erőteljesen sújtja a hazai szakmai közösséget. A multinacionális cégek hozzák magukkal a kialakult infrastruktúrát és a hozzá tartozó rendet, a beszerzések egy jelentős része nem Magyarországon történik, a fejlesztések visszaesetek. Az egyik legnagyobb változást a pályázati rendszer hozta. A pályázati rendszert ki így-ki úgy ítéli meg, de kétségtelen, hogy a pályázati rendszerrel a politikának lehetősége nyílt a gazdasági életbe való közvetlen beavatkozásra. A szakmának ezt, mint nem kívánatos tényt kell tudomásul venni, de ez mit sem változtat azon, hogy a pályázatok korát éljük.

 

Pályázati szereplések:

GVOP pályázat

Szerverszoba csere, új 8 szerveres homogén IT rendszer kialakítása, üzembehelyezése, és a kivitelezés menedzselése.

 

A rendszerépítés és üzemletetés terén elért legérdekesebb eredményeink.

 

UnitedIT Informatikai Kft.

 

2009-től a Karádi Informatikai Kft. megváltoztatta a nevét és üzletpolitikáját. Ennek oka elsősorban az, hogy névadó tulajdonosunk elvállalta az igazgatói beosztást az óbudai Árpád Gimnáziumban. Összeférhetetlenségi megfontolásokból megváltoztattuk a cég nevét és tulajdonosi szerkezetét. A vállalkozás továbbra is családi vállalkozás maradt.

Névadónk távozását nagyon sajnáljuk, de megértjük. Az Árpád Gimnázium az ország legjobb iskoláinak egyike. Itt végzett Karádi Magdolna édesapja és Ő is. Édesapja Karádi Károly itt járt iskolában, itt kezdett tanítani és innen ment nyugdíjba. Emlékére volt tanítványai díjat alapítottak, nevét emléktáblák őrzik Óbudán.

Valljuk meg egy ilyen lehetőséget nehéz kihagyni.

 

Az új üzleti stratégia (2009.02):

A változásokkal egy időben új elveket vezetünk be az üzletmenetben is. Továbbra is a teljeskörű Outsourcing van a központban és továbbra is csak kevés partnerrel fogunk dolgozni.

Ami új, az a partnerek közelítése egymáshoz. A mai világban (2009) a kis és közepes vállalkozások versenyképessége radikálisan csökken, a külföldi tulajdonú, tőkeerős vállalkozásokkal szemben szinte esélytelenek.

Az egyetlen megoldás az összefogás.

Az elképzelés az, hogy a partnereinket ugyanazzal a technológiával szolgáljuk ki, ugyanazokat a szabványokat vezetjük be. Ezáltal az üzemeltetés olcsóbb és megbízhatóbb lesz. Az elképzelés abban tér el a hagyományos outsourcingtól, hogy a partnerek egyben tulajdonosok is.

Persze kérdés az van bőven. Talán a legérdekesebb az, hogy ha nem tudtunk összefogni a tatárral, a törökkel, a némettel és az orosszal szemben vajon sikerül-e egy erősebb piaci pozíció kedvéért összefogni?

 

Ez naivitás volt (2011.05)

Pedig 30-40%-al lehetne csökkenteni az informatikai költségeket. Részint azért mert nagyon előnyösen lehet egy ilyen konstrukcióban pályázni, részint meg azért, mert a KKV szektor cégeinek IT eszközparkja és személyi állománya meghökkentően  túlméretezett. Tekintsünk rá például erre a multi cégre. Itt, miután kiépítettük a magyarországi részleg négy telephelyét, a két városban egyetlen munkatársunk látta el az üzemeltetést. Ugyancsak jelentős előnyként jelenik meg az egységes beszerzés, ami akár 10-15% árcsökkenést eredményezhet. Hasonló előnyök jelennek meg a licence gazdálkodás és a speciális konzultációs igények terén is.

Sajnos a KKV szektorban nem sikerült létrehozni azt az egységes akaratot, ami ehhez a konstrukcióhoz feltétlenül szükséges.

A kooperatív előnyök kihasználása nekünk valahogy nem megy.

 

Üzleti intelligencia szolgáltatás bevezetése a KKV szektorban

 

2010 közepétől kezdve azon dolgozunk, hogy megpróbáljuk a KKV szektorban meghonosítani az üzleti intelligencia elemzéseket. Na, ez sem kisebb kihívás, mint az előző. Az üzleti intelligencia eljárásokat a TOP cégeknél már régen bevezették, azonban azok a módszerek, amelyeket ők használnak a KKV szektorban tökéletesen alkalmazhatatlanok. Az ERP rendszerek adatbázisának jelenlegi fejlettsége (MS SQL 2005-2008) már lehetővé teszi az üzleti elemzések bevezetését a kisebb cégeknél is. Így a technológiai háttér már tökéletesen adott.

A nehézséget a kis-közepes cégek szemlélete okozza, éspedig:

  • A KKV cégek vezetői nem igazán tanultak még meg számokból dolgozni.

  • Az eddig megvizsgált működő adatbázisok mindegyike rendkívül hibás volt.

  • A könyvelésnek kevés köze van a valósághoz, a könyvelésből veszélyes következtetéseket levonni.

Ezek valódi problémák, ugyanakkor - ha hinni lehet a közgazdászoknak - igen nehéz gazdasági időszak elé nézünk, ahol ezek a hibák egyszerűen megengedhetetlenek lennének.

 

Jelenleg az üzleti intelligencia eljárások népszerűsítésén dolgozunk. Ennek keretében előadást tartok a KKV vezetők részére a MasterField oktatóközpontban és valamint  folyamatosan bővítve egy videó csatornát hoztam létre a YouTube-on annak szemléltetésére, hogy mennyire kézenfekvő a legkorszerűbbnek tekinthető eljárások használata.

 

2014-től tevékenységemet egyéni vállalkozóként is végzem, ami egy sokkal kedvezőbb árképzésre ad lehetőséget.

 

A másik alaptevékenységem az ERP független tanácsadás és az ehhez kapcsolódó üzleti folyamatok feltárása és újratervezése. Az ERP függetlenség annyit jelent, hogy a felmérést, újraszervezést és a követelményjegyzék összeállítását ERP rendszerektől függetlenül, kizárólag a megrendelő igénye alapján végzem el.

 

Erre a tevékenységre önálló weboldalakat használok: ERPcsere.hu ill. http://ERPtanacsadas.hu címeken.

 

Kupán Károly

Kupan.Karoly@BI-Control.hu

Vissza a lap tetejére  Vissza a nyitó oldalra

 

 

Webdesigner: Mikola Gábor